Logistické služby vyznačujúce sa vysokou kvalitou

Spoločnosť IMS CARGO SLOVAKIA s. r. o., so sídlom a kanceláriou v Bratislave Vám ponúka široké portfólio svojich služieb.

Sme odborníkmi v oblasti logistiky, sme zohratý tím, pripravený pokrývať všetky Vaše potreby, podávať Vám presné informácie o pohybe Vašich zásielok, flexibilne reagovať na zmeny vyplývajúce z Vašich obchodných zámerov. Ponúkame Vám rýchle riešenia vzniknutých problémov a vždy optimálne kombinácie rôznych spôsobov prepráv, a to tak, aby ste vždy maximalizovali svoj profit z podnikania a neustále sa viac a viac spoliehali na nás ako experta na prepravu.

Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť s Vašimi požiadavkami a otázkami. Veríme, že spoločne nájdeme tie najlepšie riešenia pre Vašu dopravu.
Tím IMS CARGO SLOVAKIA s. r. o.

Scroll to Top
COPYRIGHT 2016 | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o.
VŠETKY PRÁVA | VYHRADENÉ